Օպերացիոն համակարգի տեղադրում

Աշխատանքի տեսակը
Արժեքը/դրամ
Windows XP 5000 (ստանդարտ փաթեթ)
Windows 7 5000 (ստանդարտ փաթեթ)
Օպերացիոն համակարգի պրոֆեսիոնալ կարգավորում 3000
Դիագնոստիկա անվճար