Ցանցերի նախագծում

Աշխատանքի տեսակը
Արժեքը/դրամ
Ինտերնետ Wi-fi կարգավորում 3000
Լրացուցիչ համակարգչի միացումը գոյություն ունեցող ցանցին և ինտերնետին սկսած 2000-ից
Լոկալ ցանցի ստեղծում և կարգավորում (1 համակարգչի համար) սկսած 5000-ից
Դիագնոստիկա անվճար