Պերիֆերիկ սարքերի կարգավորում

Աշխատանքի տեսակը
Արժեքը/դրամ
Տպիչի միացում և կարգավորում 2000
Սկաների միացում և կարգավորում 2000
Բազմաֆունկցիոնալ սարքերի  միացում և կարգավորում 3000
Վեբ-կամերայի միացում և կարգավորում 2000
Դիագնոստիկա անվճար